Het gebruik van de site lamiaspesainolanda.nl is onderworpen aan de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden , van het volgende Cookie Beleid en Privacybeleid . We vragen u om al deze pagina’s te lezen. Indien u niet van plan bent om onze voorwaarden te accepteren, verzoeken wij u de site te verlaten.

Logos en Metis is verantwoordelijk voor de Cookie Beleid van lamiaspesainolanda.nl em. Je kunt de contactgegevens vinden van Logos and Metis op de pagina Wie we zijn .

De website lamiaspesainolanda.nl maakt gebruik van technische cookies om de procedures goed te laten werken en de ervaring van het gebruik van online applicaties te verbeteren. Dit document geeft informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, hoe ze door de site worden gebruikt en hoe ze te beheren.

Definities

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door gebruikers bezochte sites naar hun terminals sturen, waar ze worden opgeslagen voordat ze bij het volgende bezoek opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. De cookies van de zogenaamde “Derden” worden daarentegen ingesteld door een andere website dan de website die de gebruiker bezoekt. Dit komt omdat op elke site elementen (afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina’s van andere domeinen, enz.) kunnen zijn die zich op andere servers dan die van de bezochte site bevinden.

Cookie soorten

Op basis van de kenmerken en het gebruik van cookies zijn er verschillende categorieën te onderscheiden:

Techinsche Cookies.

Technische cookies zijn cookies die uitsluitend worden gebruikt voor “het uitvoeren van de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker is verzocht om deze dienst te verlenen”. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of beheerder van de website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessie cookies, die de normale navigatie en het normale gebruik van de website garanderen; analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de sitebeheerder worden gebruikt om informatie, in geaggregeerde vorm, te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken; functionaliteit cookies, waarmee de gebruiker kan browsen volgens een reeks geselecteerde criteria om de geleverde service te verbeteren. Voor de installatie van deze cookies is de voorafgaande toestemming van gebruikers niet vereist, terwijl de verplichting om de informatie te verstrekken die de sitebeheerder, als hij alleen dergelijke apparaten gebruikt, kan verstrekken op de manier die hij het meest geschikt acht, geldig blijft.

Profilering Cookies

Profilering cookies zijn ontworpen om gebruikersprofielen aan te maken en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het internet kenbaar heeft gemaakt. Vanwege de bijzondere invasiviteit die dergelijke apparaten in de privésfeer van gebruikers kunnen hebben, bepaalt de Europese wetgeving dat de gebruiker adequaat moet worden geïnformeerd over het gebruik ervan en dus zijn geldige toestemming moet geven. Deze site maakt geen gebruik van profilering cookies.

Cookies van derden

Door deze website te bezoeken, kunt u cookies ontvangen van sites die worden beheerd door andere organisaties (“derden”). Een voorbeeld is de aanwezigheid van “sociale plug-ins” voor Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn, of systemen voor het weergeven van embedded (geïntegreerde) multimedia-inhoud zoals Youtube, Flikr. Dit zijn onderdelen die rechtstreeks door de bovengenoemde sites worden gegenereerd en in de webpagina van de bezochte hostsite zijn geïntegreerd. De aanwezigheid van deze plug-ins houdt de overdracht van cookies in van en naar alle sites die door derden worden beheerd. Het beheer van de door “derden” verzamelde informatie wordt beheerst door de relevante informatie waarnaar verwezen moet worden. Om voor meer transparantie en gemak te zorgen, worden hieronder de webadressen van de verschillende informatie en methoden voor het beheer van cookies weergegeven.

 • Facebook beleid: https://www.facebook.com/help/cookies/
 • Facebook (instellingen): kijk onder Privacy
 • Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
 • Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
 • Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
 • Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
 • Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
 • Pinterest informativa\configurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
 • Flikr\Yahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
 • Flikr\Yahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html

Analytische Cookies

Met als enig doel om de prestaties van de site te controleren en te verbeteren, wordt een marktproduct voor statistische analyse gebruikt om toegang tot de site te detecteren. Het kan zijn toevlucht nemen tot het gebruik van cookies, al dan niet permanent, om statistische informatie te verzamelen en over de “unieke bezoekers” van de site. Cookies, gedefinieerd als “Unique Visitor Cookies”, bevatten een alfanumerieke code die de navigatiecomputers identificeert, zonder dat er echter persoonlijke gegevens worden verzameld.

De site bevat ook componenten die worden verzonden door Google Analytics, een dienst voor het analyseren van webverkeer die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van de site te controleren en te verbeteren. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan uw IP. Na stappen te hebben ondernomen om het IP-adres te anonimiseren, kunnen deze cookies ook als De site bevat ook componenten die worden verzonden door Google Analytics, een dienst voor het analyseren van webverkeer die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van de site te controleren en te verbeteren. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan uw IP. Na stappen te hebben ondernomen om het IP-adres te anonimiseren, kunnen deze cookies ook als technische cookies beschouwen.

Voor meer informatie kun je op de volgende link klikken

https://www.google.it/policies/privacy/partners/

De gebruiker kan de actie van Google Analytics selectief uitschakelen door de opt-out-component van Google in zijn browser te installeren. Raadpleeg de onderstaande link om de actie van Google Analytics uit te schakelen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie geldigheid

Sommige cookies (sessie cookies) blijven alleen actief totdat de browser wordt gesloten of een uitloggen opdracht wordt uitgevoerd. Andere cookies “overleven” wanneer de browser wordt gesloten en zijn ook beschikbaar bij volgende bezoeken door de gebruiker. Deze cookies worden persistent genoemd en hun duur wordt ingesteld door de server op het moment dat ze worden gemaakt. In sommige gevallen wordt een deadline gesteld, in andere gevallen is de duur onbeperkt.

Cookie beheer

De gebruiker kan beslissen of hij cookies accepteert met behulp van de instellingen van zijn browser.
Waarschuwing: het uitschakelen van alle of een deel van de technische cookies kan het optimale gebruik van de site in gevaar brengen.
Het uitschakelen van Cookies van Derden heeft op geen enkele manier invloed op het browsen.
De instelling kan specifiek voor de verschillende websites en webapplicaties worden gedefinieerd. Bovendien kunt u met browsers verschillende instellingen definiëren voor “proprietary” en “third party” cookies. In Firefox is het bijvoorbeeld via het menu Extra-> Opties-> Privacy mogelijk om toegang te krijgen tot een configuratiescherm waar het mogelijk is om te bepalen of de verschillende soorten cookies al dan niet moeten worden geaccepteerd en door te gaan met het verwijderen ervan. Op internet is gemakkelijk documentatie te vinden over het instellen van de cookies voor uw browser, bij wijze van voorbeeld worden enkele adressen vermeld die betrekking hebben op de belangrijkste browsers:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
 • Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Voor informatie nodigen we je uit om contact met ons op te nemen.