Het gebruik van de site lamiaspesainolanda.nl is onderworpen aan de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden , van het volgende Privacy Beleid en Cookie Beleid . We vragen u om al deze pagina’s te lezen. Indien u niet van plan bent om onze voorwaarden te accepteren, verzoeken wij u de site te verlaten.

Logos en Metis is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Je kunt de contactgegevens vinden van Logos and Metis op de pagina Wie we zijn .

De site lamiaspesainolanda.nl verzamelt enkele persoonlijke gegevens van haar gebruikers, waaronder naam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst, d.w.z. voor het uitvoeren van door de gebruiker geplaatste bestellingen.

Het uitvoeren van bestellingen houdt ook in dat externe bedrijven toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder zijn wij verplicht om de door ons verzamelde gegevens ter beschikking te stellen aan de beheerder van uw betaling en aan de koerier die met uw bestelling is belast. Verder zijn wij verplicht een kopie van de ontvangen opdrachten te bewaren voor het beheer van de bijbehorende boekhouding.

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. In sommige gevallen kunnen personen buiten Logos en Metis die betrokken zijn bij de levering van de dienst, toegang hebben tot gegevens zoals externe dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus. De bijgewerkte lijst van beheerders kan altijd door de gebruiker worden opgevraagd.

Voor informatie nodigen we je uit om contact met ons op te nemen.